Welcome to NanoScience

ریچارد فاینمن(1988-1918)

یکی از بزرگترین فیزیکدان مشهور قرن بیستم است که در آمریکا به دنیا آمد. وی جایزۀ نوبل در فیزیک را سال 1965 به خاطر کارهایش در زمینۀ نظریه ای دریافت کرد که بین مکانیک کوانتومی و الکترومغناطیس رابطه برقرار می کند. کتاب های درسی و فیلم های سخنرانی فاینمن، مبنای چشم اندازهای خارق العاده ای در بسیاری از زمینه های فیزیک است.

 مورخان علم باور دارند علوم و فناوري در مقياس نانو، سال 1959 شروع شد که فاينمن ‌يک سخنراني با عنوان فضاي زيادی در پايين وجود دارد، در انجمن فيزيک آمريکا ايراد کرد.

 فاینمن به مفهوم مقياس‌بندي علاقه‌مند بود و در‌ ‌اين سخنرانی‌ها مجسم كرد كه يك بيت اطلاعات را مي‌توان در ‌يک نانوفضا (به‌طور ‌دقيق خوشه‌اي از 125 اتم) ذخيره کرد، كه در آن زمان پيش‌بينی بسیار مهم و بي‌نهايت جسورانه‌ای‌ بود. فاینمن برآورد كرد كه در آن مقياس از کوچک‌سازی، همۀ كتاب‌هايي كه در طول تاريخ جهان نوشته شده‌اند‌ را می‌توان در مکعبي به ضلع دو دهم میلیمتر، ذخيره کرد (همان‌گونه که از عنوان سخنرانی او پيداست).

به علوم نانو خوش آمدید/ ترجمۀ روح الله خلیلی بروحنی و معصومه قاسمی/ ویراستۀ منیژه رهبر

علم نانو يكي از جديدترين شاخههای علوم است كه به دليل تأثير شگرفی كه در فناوری و بهبود زندگی بشر ايفا میكند از توجه روزافزونی برخوردار است. مهمترين ويژگی علم نانو بين رشته اي بودن آن است؛ به طوری كه اين علم شاخهاي تلفيقی از علوم ديگر همچون فيزيك، شيمي، زيست و زمين شناسي محسوب می شود.

نانو در حقیقت پیشوندی به معنای یک میلیاردم است و یک نانومتر به معنای یک میلیاردم متر است. علوم نانو به ویژگی های موادی می پردازد که اندازۀ آنها بین یک تا صد نانومتر است. از آنجا که این گستره، از طول موج نور مرئی بسیار کوچک تر است برای کار کردن در مقیاس نانو به ابزارهای ویژه ای نیاز داریم. امروزه میکروسکوپ های بسیار پیشرفته ای از قبیل میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM)،میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ الکترونی انتقالی (TEM) کار کردن با مواد در مقیاس نانو و حتی مشاهدۀ آنها را امکان پذیر ساخته است.

در کتاب به علوم نانو خوش آمدید محتوای یک برنامۀ آموزشی در دو بخش تنظیم شده است که برای دبیران علوم پایه و دانش آموزان رشته های تجربی و ریاضی دبیرستانی مناسب است. در بخش اول کتاب، مفاهیم مرتبط با علوم نانو در پنج فصل بیان شده است و در بخش دوم، علوم نانو با رهیافتی تلفیقی مبتنی بر علوم پایه معرفی شده است که مستلزم انجام چندین آزمایش و فعالیت است. همچنین در درس پایانی کتاب، به کمک یک شبیه سازی رایانه ای طرز کار میکروسکوپ نیروی اتمی و چگونگی رسم و تفسیر داده ها بیان شده است.

ضمیمۀ این کتاب یک DVD است که در برگيرندۀ مجموعهای از فيلمهای جذاب، شبيهسازی و آزمايشگاه مجازی است كه شما را با علوم و فناوري در مقياس نانو و همچنين كاربردهای آن در زمينههاي مختلف آشنا میسازد. افزون بر اين، پنج فعاليت عملی براي شما در نظر گرفته شده است كه با توجه به شرايط و امكانات آموزشي می توانيد به طور گروهی به انجام آنها اقدام نمائيد. برای دیدن صفحۀ اصلی نرم افزار و اجزای آن اینجا را کلیک کنید.

 

ناشر: انتشارات مدرسه، اطلاع رسانی: 88800324