باور داريم:

بهترين منابع آموزشي

شايستۀ دانش آموز ايراني

بستۀ آموزشی فیزیک 1 و آزمایشگاه

برگزیدۀ دهمین جشنوارۀ کتاب های آموزشی رشد

 

 برای آشنایی با ساختار کتاب دانش آموز و دانلود چند صفحۀ شروع هر فصل،

روی قسمت مورد نظر کلیک کنید.

شناسنامۀ كتاب و مقدمه  |  فصل صفر  |  فصل هاي اول و دوم

  فصل سوم  | فصل چهارم  |  فصل پنجم | سخن آخر | پیوست ریاضی

دانلود فایل معرفی کامل بسته آموزشی (فایل کم حجم   فایل با حجم بالا)

پاسخنامه کتاب کار   فصل های:  1  2  3  4  5 بستۀ آموزشی فیزیک 1 و آزمایشگاه مطابق با برترین استانداردهای امروزی آموزش فیزیک و با کیفیتی بسیار ممتاز و فراتر از انتظار  منتشر شد. این بسته شامل کتاب دانش آموز، کتاب کار و نرم افزار تعاملی است که ارتباطی هماهنگ بین هر کدام آنها برقرار شده است. برای نخستین بار است که  یک بستۀ آموزشی با چنین کیفیتی تالیف و تولید می شود. کتاب دانش آموز تمام رنگی و روی کاعذ گلاسه و با کیفیتی ممتاز به چاپ رسیده است. همچنین در کتاب کار که به صورت دو رنگ و ساختاری جدید به چاپ رسیده، فضای کافی برای پاسخ دانش آموز به هر یک از پرسش ها منظور شده است. در نرم افزار تعاملی، افزون بر تعداد زیادی آزمایشگاه مجازی و شبیه سازی، حدود 70 آزمایش خلاقانه با وسایل ساده در خصوص مباحث مختلف فیزیک 1 فیلمبرداری و قرار داده شده است.

اطلاع رساني:     6150(021)


avang.org ••••••••••••••• from physics to physics education

بسته های آموزشی دیگر | مقاله ها | آرشیو یادداشت ها | کتاب ها | خبرها | آزمایشگاه مجازی| رشد فیزیک | داستان آونگ | خوشنویسی ها | تماس با ما