مجموعه دو جلدي پيش بيني، مشاهده، توضيح  برگزيده انجمن معلمان علوم آمريكا

این مجموعه، داستانی کوتاه از پروژه ای برای برنامه درسی است که به منظور تولید مواد آموزشی طراحی شده است تا درک و شناخت دانش آموزان را از مفاهیم اساسی علوم ارتقا بخشد. همچنين اين مجموعه فرصتی برای تمامی معلمان و دانشجویان علوم تجربی و علوم پایه (فیزیک ، شیمی و زیست شناسی) فراهم می کند تا با قدرت سلسله مراتب پ.م.ت در کیفیت بخشی به فرایند آموزش علوم آشنا شوند. معلمانی که فرایند آموزش رابا این روش دنبال می کنند باور دارند که پ.م.ت ها بینش عمیق تری دربارۀ کج فهمی های دانش آموزان به آن ها خواهد داد که این خود گام مهمی در بهبود فرایند آموزش است.

مقدمه مجموعه | نمونه اي از فصل دوم جلد اول | تماس با ما | سايت آونگ

ناشر: انتشارات مدرسه ، شماره تماس 88822668

لینک خرید کتاب های پیش بینی مشاهده توضیح از سایت انتشارات مدرسه: جلد اول    جلد دوم