صفحۀ ویژه بخش فیزیک کتاب های علوم دورۀ متوسطۀ اول( پایه های هفتم تا نهم) 

آموزش یعنی: ... انسانم آرزوست
کتاب های کار استاندارد  و مورد تائید علوم تجربی برای دانش آموزان

نمونه ای از کتابهای کار علوم انتشارات مدرسه (هفتم ، هشتم ، نهم) و  انتشارات گل واژه (هفتم ، هشتم ، نهم) 

 کتاب تکمیلی برای دانش آموزان سال های هفتم تا نهم: کتاب درک فیزیک انتشاران مدرسه (این کتاب، یکی از  منابع تالیف کتاب های درسی علوم نیز بوده است و در پایان کتاب درسی معرفی شده است.)

کتاب های راهنمای معلم علوم تجربی

سال نهم: حرکت جیست؟ ، فشار و آثار آن

سال هشتم: نور، نوسان و موج

سال هفتم: انرژی ، منابع انرژی

 

برای آموزش موثرتر و استفاده بهینه از امکانات IT در مدارس، مجموعه ای از آزمایشگاه های مجازی استاندارد، شبیه سازی ها و فیلم های آموزشی به تدریح برای شما آماده می شود که لینک فایل دریافت برخی از آنها در روبرو آمده است. برای استفاده از آزمایشگاه های مجازی لازم است ابتدا برنامه جاوا روی رایانۀ شما نصب شود(لینک دریافت جاوا). لینک های روبرو مربوط کتاب های علوم تجربی هفتم تا نهم هستند.

شبیه سازی و آزمایشگاه مجازی

شکل ها و تبدیل های انرژی، انرژی و شما، انرژی پارک اسکیت، الکتریسیته ساکن، مقاومت الکتریکی،  مدار الکتریکی ، شکست نور، تصویر در عدسی، آهنربا و قطب نما ، آهنربای الکتریکی، مولد برق، اتم بسازید، اصطکاک، چکالی ، قانون گشتاورها، نیرو در یک جهت، فشار، انحلال پذیری، غلظت، حل شدن شکر و نمک، اثر گلخانه ای، زمین ساخت ورقه ای، صوت، دید رنگی  

 

•  Physics Education Technology

•  Edumedia Sciences

•  UNESCO Teachers Strategy

•  UNESCO Strategy on Teachers (2012 -2015) (PDF)

•  UNESCO eAtlas of Teachers

•  World Teacher Day

کارگاه های آموزشی ویژه دانش آموزان

این کار گاه ها در زمینه های زیر و با هماهنگی قبلی ، قابل برگزاری  برای دانش آموزان علاقه مند  پایه های هفتم تا نهم در کل کشور است. برای دریافت ریز برنامه ها و اطلاعات بیشتر به آدرس info@avang.org ایمیل بزنید.

کارگاه فیزیک و آزمایشگاه  و  کارگاه آشنایی با علوم و فناوری نانو

 

کتاب های درسی علوم تجربی (بخش فیزیک، تالیف روح الله خلیلی بروجنی)

  سال نهم: حرکت جیست؟ ، فشار و آثار آن

  سال هشتم: نور، نوسان و موج

  سال هفتم: انرژی ، منابع انرژی