کارگاه های فیزیک و آزمایشگاه

کارگاه علوم و فناوری نانو

برای دریافت برنامه با ایمیل khalily@gmail.com تماس بگیرید

 

   فصل هایی از علوم هشتم برای دریافت پیشنهادها

   راهنمای معلم (روش تدریس) علوم هفتم

   پیش بینی کن، مشاهده کن، توضیح بده ( انتشار - شهریور 93)

   ویراست دوم کتاب کار فیزیک و آزمایشگاه (رشته کامپیوتر)

   نقشۀ مفهومی انرژی  ویژۀ معلمان علوم تجربی

   علوم هفتم (فصل های 8 و 9)  

   بستۀ آموزشی فیزیک 1 و آزمایشگاه

   فیزیک دانشگاهی جلد دوم

   به علوم نانو خوش آمدید

   ویراست دوم کتاب فیزیک و آزمایشگاه (رشته کامپیوتر)

   کتاب راهنمای معلم فیزیک پیش دانشگاهی

    کاربردهایی از اثر فوتوالکتریک

    درسنامه آشنایی با لیزرها و دیودهای نورگسیل

    درسنامه مقدماتی علوم و فناوری نانو

    فیزیک فرهای ریزموج

    فیزیک صفجه های تماسی

    کامیابی در تبیین، ناکامی در کاربرد

    فوران مغناطیسی روی خورشید

    دید فرابنفش

    مثالی ساده از یک فرایند بی دررو

     مثالی ساده از یک فرایند ترمودینامیکی

     از نقد قلب تا نقد روان

 

گامی به سوی مدرسه هوشمند

کارگاه تولید محتوای الکترونیکی با محوریت فعالیت معلم دانلود فایل

بستۀ آموزشی فیزیک 1 و آزمایشگاه

کتاب درسی، کتاب کار و نرم افزار تعامل

مجموعه 5 جلدی فیزیک جدید (تمام رنگی و با کیفیتی ممتاز)

  آماده شده است که  در شهریور 93 توسط انتشارات مدرسه عرضه خواهد شد.

Avang: From Physics to Physics Education       avang.org is a personal website  about physics and physics education /  Rouhollah Khalili Boroujeni / 2003-2013

آونگ: از فیزیک تا آموزش فیزیک

آخرین فعالیت ها

آخرین یادداشت ها و مقاله ها