رشد فيزيك | مقاله ها | كتاب ها | يادداشت ها | آزمايشگاه مجازي | بسته هاي آموزشي | تماس با ما | اینستاگرام | تلگرام

h

 آخرين فعاليت ها در سال 1398 

  راهنمای معلم فیزیک 3 پایۀ دوازدهم، فصل 5: آشنایی با فیزیک اتمی  دریافت فایل

  راهنمای معلم فیزیک 3 پایۀ دوازدهم، فصل 6: آشنایی با فیزیک هسته ای  دریافت فایل

  فیلم بررسی فیزیک 3 پایۀ دوازدهم

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 آخرين فعاليت ها در سال 1397 

   راهنمای معلم فیزیک 3 پایۀ دوازدهم، فصل اول: حرکت بر خط راست  دریافت فایل

  فیزیک 3 پایۀ دوازدهم، رشتۀ علوم تجربی، فصل اول: حرکت بر خط راست  ویراست نهایی (27 مرداد 97)

  فیزیک 3 پایۀ دوازدهم، رشتۀ علوم تجربی، فصل چهارم: آشنایی با فیزیک اتمی و  هسته ای  ویراست نهایی (27 مرداد 97)

  فیزیک 3 پایۀ دوازدهم، رشتۀ ریاضی و فیزیک، فصل اول: حرکت بر خط راست ویراست دوم (27 خرداد 97) ویراست نهایی (22 مرداد 1397)

  فیزیک 3 پایۀ دوازدهم، رشتۀ ریاضی و فیزیک، فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی ویراست اول (20 تیر 97) ویراست نهایی (22 مرداد 1397)

  فیزیک 3 پایۀ دوازدهم، رشتۀ ریاضی و فیزیک، فصل ششم: آشنایی با فیزیک هسته ای  ویراست نهایی (22 مرداد 1397)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 فعاليت های سال 1396

  فیزیک 3 پایۀ دوازدهم، رشتۀ ریاضی و فیزیک، فصل اول: حرکت در راستای خط راست ویراست اول (28 اسفند 96)

  نگاهی به 15 سال فعالیت های انجام شده در بخش فیزیک و علوم تجربی انتشارت مدرسه (اسفند 96) ادامه

  راهنماي معلم  فیزیک 2 پایه یازددهم، فصل سوم (مغناطیس)، فصل چهارم (القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب)  (بهمن ماه 96)

  آشنایی با فیزیک هسته ای و پرتوزایی از مجموعه 5 جلدي فيزيك جديد منتشر شد.  ادامه 

  نگاهی به اهداف و برنامه فصل های 3 و 4 فیزیک 2 به همراه انجام آزمایش های آن (مشاهده فیلم ها در کانال آونگ

  مبانی فیزیک هالیدی حل مسائل جلد سوم  ویرایش دهم، انتشارات صفار (66978846)

  کتاب کار فیزیک 2 پایه یازدهم رشته علوم تجربی و  رشته ریاضی فیزیک (ناشر: انتشارات مدرسه) ادامه

  فیزیک 2 پایۀ یازدهم، فصل پنچم: فیزیک هسته ای ویراست اول (خرداد 96) / ویراست نهایی این فصل در فیزیک 3 می آید.

  فیزیک 2 پایۀ یازدهم، فصل چهارم: القای مغناطیسی و جریان متناوب ویراست اول (اردیبهشت 96) / ویراست نهایی (مرداد 96)

  فیزیک 2 پایۀ یازدهم، فصل سوم: مغناطیس ویراست اول (اردیبهشت 96) / ویراست نهایی (مرداد 96)

  آموزش فیزیک با رویکرد پدیده محور (انتشارات مدرسه)  ادامه

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 فعاليت های سال 1395

  نگاهی به اهداف، برنامه و رویکرد کتاب نونگاشت فیزیک 1 پایه دهم (شبکه آموزش 27 آذرماه- دقیقه 30 به بعد) ادامه

  راهنماي معلم  فیزیک 1 پایه دهم، فصل سوم (ویژگی های فیزیکی مواد) دریافت فایل پی دی اف (آذرماه 95)

  راهنماي معلم  فیزیک 1 پایه دهم، فصل دوم (کار، انرژی و توان) دریافت فایل پی دی اف (مهرماه 95)

  کتاب کار فیزیک 1 رشته علوم تجربی و  رشته ریاضی فیزیک (ناشر: انتشارات مدرسه) ادامه

  راهنماي معلم  فیزیک 1 پایه دهم، فصل اول (فیزیک و اندازه گیری) دریافت فایل پی دی اف، دریافت فایل پاورپوینت (مهرماه 95)

  فیزیک 1 پایۀ دهم، فصل اول: فیزیک و اندازه گیری ویراست اول (اردیبهشت 95)/ ویراست دوم (تیر 95)/ ویراست نهایی (شهریور 95)

  فیزیک 1 پایۀ دهم، فصل دوم: کار، انرژی و توان  ویراست اول (خرداد 95)/ ویراست دوم (تیر 95)/ ویراست نهایی (شهریور 95)

  فیزیک 1 پایۀ دهم، فصل سوم: ویژگیهای فیزیکی مواد ویراست اول (خرداد 95)/ ویراست دوم (مرداد 95) / ویراست نهایی (شهریور 95)

   مبانی فیزیک هالیدی ترجمه ویرایش دهم (2014) جلد سوم (شاره ها، موج ها، نور و فیزیک جدید)  (انتشارات صفار 66978846)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 فعاليت های سال 1394 

  آموزش علوم به شیوه پ.م.ت (فیلم پخش شده از شبکه آموزش)  ادامه 

  آشنایی با تابش یوننده، انرژی هسته ای و ذرات بنیادی از مجموعه 5 جلدي فيزيك جديد منتشر شد.  ادامه 

  آشنایی با ماهیت اتم از مجموعه 5 جلدي فيزيك جديد منتشر شد.  ادامه 

  مجموعه پنج جلدي المپياد فيزيك، از مقدماتي تا پيشرفته، ادامه

  کتاب کار علوم نهم انتشارات مدرسه    جلد کتاب     شناسنامه و مقدمه      نمونه ای از کتاب 

  راهنماي معلم فصل 4 (حرکت چیست؟) علوم تجربي سال نهم.  دریافت فایل پی دی اف، دریافت فایل پاورپوینت

  راهنماي معلم فصل 6 (فشار و آثار آن)  علوم تجربي سال نهم. دریافت فایل

  فصل های حرکت چیست؟ و فشار و آثار آن  فایل نهایی علوم تجربي سال نهم (چاپ اول 1394)  دریافت فایل 1   و   2

  مبانی فیزیک هالیدی حل مسائل جلدهای اول و دوم  ویرایش دهم(2014)، انتشارات صفار (66978846)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 فعاليت های سال 1393

  فصل فشار و آثار آن  از علوم تجربي سال نهم.  دريافت فايل

  فصل حرکت از علوم تجربي سال نهم.  دريافت فايل

  مجموعه 2 جلدي پيش بيني، مشاهده، توضيح منتشر شد. ادامه 

  آشنایی با نسبیت خاص از مجموعه 5 جلدي فيزيك جديد منتشر شد.  ادامه 

  آشنایی با رفتار موجی - ذره ای نور  از مجموعه 5 جلدي فيزيك جديد منتشر شد.  ادامه 

  مبانی فیزیک هالیدی ترجمه ویرایش دهم (2014) جلد اول و جلد دوم  (انتشارات صفار 66978846)

  کتاب کار علوم هشتم انتشارات مدرسه    جلد کتاب     شناسنامه و مقدمه      نمونه ای از کتاب  

  راهنماي معلم فصل 14  علوم تجربي سال هشتم.  دريافت فايل

  راهنماي معلم فصل 15  علوم تجربي سال هشتم.  دريافت فايل

  فصل هاي نور و موج از علوم تجربي سال هشتم.  دريافت فايل (نسخه اول / نسخه نهايي

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 فعاليت هاي سال 1391-1392

  راهنماي معلم (روش تدريس) علوم هفتم  دریافت فایل

  کتاب کار علوم هفتم انتشارات مدرسه    جلد کتاب     شناسنامه و مقدمه      نمونه ای از کتاب 

  نقشه مفهومي انرژي  دریافت فایل

  فصل هاي انرژي و منابع انرژي از علوم سال هفتم. دريافت فايل (نسخه اول / نسخه نهايي) 

  بسته آموزشي فيزيك 1 و آزمايشگاه ( برگزيده جشنواره رشد 1392)  ادامه

  به علوم نانو خوش آمديد ادامه

  راهنماي معلم (روش تدريس) فيزيك پيش دانشگاهي (فصل هاي 1 تا 4)

  ويراست دوم كتاب كار فيزيك و آزمايشگاه  (رشته كامپيوتر)

  ويراست دوم كتاب درسي فيزيك و آزمايشگاه (رشته كامپيوتر)

  فيزيك دانشگاهي جلد دوم (الكتريسيته، مغناطيس و امواج الكترومغناطيسي)

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  يادداشت ها و مقاله ها در سال 1393-1392

  درسنامه آشنايي با : تصويربرداري پزشكي و تابش 

  درسنامه آشنايي با : ليزرها و ديودهاي نورگسيل

  درسنامه آشنايي با : علوم و فناوري نانو

  درسنامه آشنايي با : فرهاي ريزموج (مايكروويو)

  كاربردهايي از اثر فوتوالكتريك

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خاطرات استاد مقبلي| مجموعه 4 جلدي فيزيك | ويژه دبيران علوم تجربي | المپياد جهاني فيزيك | دانلود | داستان آونگ | خوشنويسي ها